跳到主要内容区

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU KHOAKhoa Tiếp Thị và Quản Lí Vật Lưu (DMLM) được thành lập năm 2007. Mục tiêu của khoa nhằm giúp sinh viên thích nghi được những thách thức của doanh nghiệp và quốc tế với nền tảng kiến thức kinh tế mới. Chúng tôi nhận thấy rằng việc hội nhập kinh tế dịch vụ là yếu tố hết sức cần thiết của sinh viên trong linh vực Tiếp thị và Quản Lí Vật Lưu trên phương diện nghiên cứu, giảng dạy, xu hướng thế giới, phát triển kiến thức, và qui trình công nghệ hiện đại. Do đó, chúng tôi tin tưởng rằng Khoa Tiếp Thị và Quản Lí Vật Lưu hoàn toàn có thể giúp sinh viên nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị cốt lõi về mảng kinh doanh toàn cầu. Chương trình học của Khoa nhằm đáp ứng xu hướng phát triển doanh nghiệp, Khoa thiết kế các trương trình học dựa trên cả lí thuyết và thực hành dựa trên thiết bị giảng dạy đi kèm với các yếu tố xu hướng tiếp thị mới, ứng dụng khoa học, nâng cao toàn diện về ngôn ngữ nước ngoài, chứng nhận chuyên ngành và cơ hội trải nghiệm thực tập thực tế trong các doanh nghiệp. Mục tiêu của chương trình học của khoa còn giúp sinh viên tích lũy chuyên sâu chuyên ngành Tiếp Thị, Vật Lưu và Quản Lí Chuỗi Doanh Nghiệp thông qua lí thuyết và thực hành. Hơn nữa, Chuyên ngành còn giúp nâng cao đạo đức doanh nghiệp trong nền công nghiệp trọng đại.

Nhìn chung, dựa trên những yếu tố phát triển chuyên ngành và nhu cầu xã hội, chương trình học có thể đáp ứng được mục tiêu phát triển lâu dài của hệ đại học và mục tiêu phát triển chiến lược về “chuyên ngành, kĩ thuật, toàn diện và toàn cầu hóa. Chúng tôi hi vọng có thể bồi dưỡng cho sinh viên cả khả năng tư duy logic, sáng tạo và có thể trở thành tài năng trong lĩnh vực Tiếp Thị, Quản lí Vật Lưu. Mỗi phương diện chuyên ngành đều được sắp xếp và thực thi theo luật kinh doanh và kế hoạch mà khoa đã đề ra nhằm đạt hiệu quả tối ưu cho sinh viên. Dưới sự kết hợp chặt chẽ của toàn khoa và mối quan hệ bền vững giữ giáo viên và sinh viên, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể hoàn thành tất cả các kế hoạch đã đề ra một cách thành công nhất.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Mục tiêu cốt lõi của khoa là đào tạo ra những nhân tố tiềm năng với những yếu tố đạo đức cần thiét và có trách nhiệm với xã hội. Và hơn nữa là làm chủ trong lĩnh vực tiếp thị, phân phối và quản lí chuỗi kinh doanh.

NĂNG LỤC CỐT LÕI

Năng lực tiếp thị chuyên sâu

Kỹ năng thực tế chuyên ngành mảng quản lí phân phối chuỗi cung ứng   

Những kỹ năng thông tin cần thiết trong môi trường làm việc

Khả năng,thái độ tốt khi làm việc nhóm

Khả năng giải quyết vấn đề, ham học hỏi và sáng tạo

Ngoại ngữ cần thiết cho môi trường làm việc

Marketing

BIỂU TƯỢNG CỦA KHOA

Tên: Marketing

Chiều Cao: Cao gấp 3 lần chiều dài của bút bi

Cân nặng: Khoảng 2 quyển sách

Châm ngôn: Tự tin giới thiệu bản thân mình