跳到主要内容区

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỌCĐể đáp ứng nhu cầu của các nhân tài trong ngành công nghiệp trong nước, tầm nhìn giáo dục của Khoa là "đào tạo nhân tài chuyên nghiệp với đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, cũng như tiếp thị, phân phối và quản lý chuỗi doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của ngành". Để đạt được điều này, Khoa hy vọng đạt được sự giáo dục của bộ thông qua việc hoạch định chương trình giảng dạy với cả lý thuyết và thực hành, nhấn mạnh làm việc theo nhóm, giao tiếp và phối hợp và phát triển khả năng quốc tế; liên tục khắc sâu tầm quan trọng của đạo đức nơi làm việc và suốt đời Tầm nhìn học tập. Bộ lấy bốn hướng sau làm đặc điểm phát triển chính của mình:

1. Dựa vào các môn học của khoa như một nền tảng và xây dựng cấu trúc lí thuyết

2. Kết hợp giữa lí tuyết và thực hành

3. Nhấn mạnh tầm quan trọng về sự đa dạng của trương trình như đạo đức công sở, thực hành nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ.

4. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác công nghiệp - đại học và tăng cường khả năng thực hành của giáo viên và sinh viên.